Doğal Sayıların Taban Gösterimi

Bu içerikte sayıların taban gösteriminin temelleri doğal sayılar üzerinden aktarılmıştır. Taban gösterimi kavramının temelleri olan taban, basamak, rakam ve simge kavramlarının nasıl bir araya gelerek tek bir doğal sayıyı temsil ettiği açıklamalar eşliğinde verilmiştir. Ayrıca içerikte, sıkça kullanılan onluk, sekizlik, onaltılık ve ikilik sayı sistemleri örneklerle birlikte verilerek tanıtılmıştır.